Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Regnskapsresultat 2016

Sør-Odal kommune har nå avsluttet regnskapet for 2016. Netto driftsresultat (overskudd) ble på 22 millioner kroner noe som gir en resultats grad på 4,5 %.

Etter at tidligere besluttet avsetning til fond er gjennomført, har kommunen et ikke-disponert overskudd på kr 12 millioner kroner. Kommunestyret vil ta stilling til hvordan det ikke-disponerte overskuddet skal benyttes i kommunestyrets møte 16. mai 2017.

Det positive resultatet skyldes i all hovedsak god budsjettdisiplin og god kostnadskontroll. Årsaken til det ikke-disponerte overskuddet på kr 12 millioner kroner skyldes i all hovedsak økte skatteinntekter og økt inntekt på ressurskrevende tjenester utover hva som var forventet ved budsjetteringen. Det er usikkert hvorvidt endringer i inntekter vil kunne videreføres i årene fremover.

Sør-Odal kommune leverer for andre år på rad et godt økonomisk resultat og er i ferd med å bygge seg opp et disposisjonsfond tilsvarende 8  % av kommunens brutto inntekter. Det er allikevel grunn til å påpeke at kommunen i de kommende årene vil ha økte kostnader grunnet planlagte investeringer, vedlikeholdsbehov, endringer i befolkningssammensetning og endringer i tjenestebehov. Det kan ikke forventes at kommunens inntekter vil øke tilsvarende, slik at det er behov for fortsatt moderasjon og kostnadskontroll i årene som kommer.

Rådmannen

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk