Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 2017-2018

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ingen husholdninger skal iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager betale mer enn

6 % av inntekten sin for første barn i barnehagen. I 2017 vil husholdninger med inntekt under 500 500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling. Foreldrebetalingen er også begrenset oppad av maksimalprisen som fra 01.01.2017 er på kr 2.730,-.

Alle 3 – 4 - og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2017 er denne inntektsgrensen satt til 428 000 kroner.

I følge forskrift er det husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt det skal tas hensyn til ved beregning av foreldrebetaling. 

Foreldre søker om redusert foreldrebetaling.  Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider. Siste års endelige skattemelding (selvangivelse) må legges ved søknaden. Søknad og vedtak gjelder for ett barnehageår av gangen (01.08.-30.06).

Vedtaket sendes foreldrene med kopi til barnehagen. I vedtaket står det hvilken periode man har redusert foreldrebetaling.

Informasjon om ordningen:

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Barnehage--foreldrebetaling/

Søknadsfrist: 14.07.2017.

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk